Personal tools

Cancer in Young Women: Pregnancy and Fertility

 

10 YEARS OF CANCER IN PREGNANCY RESEARCH

In 2005, we laid the groundwork for a unique research project at KU Leuven centred around cancer in pregnant women. This research is dedicated to determining the effects that cancer treatment during pregnancy has on the mother and the development of the unborn child.

More information about our project can be found at www.cancerinpregnancy.org. It is very important that we continue to advance and refine this research and disseminate our results as actively and broadly as possible. We are very happy to count the reknowned and dedicated colleagues within the International Network on Cancer amoung our partners.

10 years after starting this unique research project, we are bringing together a number of discipline-leading speakers for an international symposium on ‘Cancer in Young Women: Pregnancy and Fertility’. The richly-filled programme addresses various aspects of cancer during pregnancy and also focuses on the issue of cancer and fertility.

It is my pleasure to welcome you to Leuven and to our campus! I wish you an engaging and inspiring conference!

Prof. dr. Frédéric Amant

 

10 JAAR ONDERZOEK NAAR KANKER TIJDENS ZWANGERSCHAP

In 2005 legden we aan de KU Leuven de grondslag van een uniek onderzoeksproject over kanker bij zwangere vrouwen. In dit onderzoek gaan we na welke gevolgen een kankerbehandeling tijdens de zwangerschap heeft voor de gezondheid van de moeder en de ontwikkeling van het kind.

Meer informatie over ons project vindt u op www.kankerenzwangerschap.be. Verdere uitbreiding en verfijning van dit onderzoek zijn van groot belang, net zoals een actieve, brede bekendmaking van de resultaten. We zijn blij dat we binnen het International Network on Cancer, Infertility en Pregnancy (INCIP) met gerenommeerde, gedreven collega’s kunnen samenwerken.

10 jaar na de start van dit unieke onderzoeksproject brengen we een aantal topsprekers samen op het internationaal  symposium over ‘Cancer in Young Women: Pregnancy and Fertility’. Het programma is rijk gevuld: verschillende aspecten van kanker tijdens zwangerschap komen aan bod en we focussen ook op de problematiek van kanker en vruchtbaarheid.

Welkom in Leuven, welkom op onze campus, geniet van een boeiend en inspirerend congres!

Prof. dr. Frédéric Amant

  • Last modified 08-01-2015